Croeso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhaglen Ddeintyddol y GIG yw Cynllun Gwên a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n helpu plant i gael dannedd iachach.

Mae’r rhaglen yn cynnwys gwahanol rannau. Cliciwch ar y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth am Gynllun Gwên.

Mae'r holl wasanaethau sy'n rhan o Gynllun Gwên a holl driniaethau deintyddol y GIG i blant AM DDIM.